“Men tadbirkor bo’laman”

 1. Tadbirkorlik asoslari.
 2. Biznes turlari.
 3. “Nima”dan emas, “Nima uchun”dan boshlang.
 4. Biznes model tuzilishi.
 5. Firma uslubi.
 6. Nom qo’yish, logotip.
 7. Ibora tanlash.
 8. Tadbirkor-rahbar! U qanday bo’lishi kerak.
 9. Xodimlarni ishga olishda nimalarga e’tibor qaratish kerak.
 10. Xodimlarni boshqarish usullari.
 11. Reklama tekstlarini samarali va ta’sirchan qilib yozish usullari.

Treningdan so’ng:

 1. Tadbirkorlik olamiga nazar solasiz.
 2. O’zingiz uchun mos va qulay yo’nalishlarni tanlay olasiz.
 3. Biznes modelning 9ta struktur bloklari bilan yaqindan tanishasiz.
 4. O’z biznes modelingizni mustahkam yarata olasiz.
 5. Muvaffaqiyatli nom tanlash omillarini bilib olasiz.
 6. Tadbirkor shaxsi qanday bo’lishi kerak degan savolga javob topasiz.
 7. Xodimlarni to’g’ri tanlash imkoniyatiga ega bo’lasiz.
 8. Samarali reklama tekstlarini yoza oladigan bo’lasiz.
 9. Biznesingizni “Qirol”dek boshqara boshlaysiz.